Servisné prílohy

Archív servisných príloh

Živnostník • so servisom sa dohodnite na fiškálnej úprave vašej pokladnice (alebo si kúpte novú)

  technik vám vydá certifikát a knihu elektronickej registračnej pokladnice

  pokladnicu si zaregistrujte na daňovom úrade

  na základe vašich identifikačných údajov a daňového kódu servis vám pokladnicu upraví

  požiadajte o jej naprogramuje podľa vašich potrieb

  servis by vás mal do ovládania pokladnice zaškoliť

 • Prechod na fiškálne pokladnice je podľa Vladimíra Sirotku štátom vyvolaná investícia, preto mal na ňu malým firmám finančne prispieť. Z tohto projektu profitujú podľa neho výrobcovia pokladníc a servisy. Prínosy pre štát sú otázne.

 • Živnostník Pavol Somoliga je prevádzkarom reštaurácie. Prvý januárový týždeň ju na pokyn majiteľa neotvoril.

Senior

 • Januárový STOP poberaniu predčasného dôchodku a práce na dohodu nebude. Naďalej si tak môžete prilepšiť k penzii. "Je možné vykonávať práce na základe dohôd uzavretých mimo pracovného pomeru, na základe príkazných zmlúv uzavretých podľa Občianskeho zákonníka, možno poberať peňažný príspevok za opatrovanie, vykonávať osobnú asistenciu, ale všetky tieto činnosti nezvyšujú predčasný starobný dôchodok," vymenúva Ľubica Navrátilová, odborníčka na sociálne zabezpečenie.

 • Podmienky nároku

  Jednou z podmienok nároku na dávku v hmotnej núdzi je stav, kedy príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum 189,83 eura a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.

 • Príklad

  Dôchodca pred odchodom do riadnej penzie odpracoval 33 rokov. Poberá dôchodok 180 eur a mal jednorazový príjem 220 eur. Býva sám vo vlastnom byte.

  Výška nárokov: 181,37 eura (60,50 eura dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca, 2 eurá príspevok na zdravotnú starostlivosť, 63,07 eura ochranný príspevok z dôvodu priznania starobného dôchodku, 55,80 eura príspevok na bývanie pre jednotlivca)

Moje zdravie

Osobné financie